De praktijk waar de mens
centraal staat!

Dystrofie / CRPS

WAT IS DYSTROFIE

(Ook bekend onder de naam Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)

Posttraumatische dystrofie (PD) is een ziektebeeld dat kan ontstaan na een operatie of letsel aan een van de ledematen of andere gewrichten. De belangrijkste klacht is pijn, waarvan de ernst meestal niet past bij de ernst van het letsel of de operatie. Vaak is er sprake van PD aan een arm of been of een onderdeel daarvan. Het aangedane gebied is abnormaal van kleur (meestal roodblauwe verkleuring). Ook kan er sprake zijn van een zwelling en een verhoogde of verlaagde temperatuur en soms is er sprake van lokaal zweten. De pijn wordt erger bij aanraking of beweging. PD kan leiden tot ernstig functieverlies door dystrofie (zwakker worden) van spieren en verandering van andere weefsels.

Maak een afspraak bij ons

BEHANDELING

De behandeling van posttraumatische dystrofie (PD) is erop gericht om de pijn te verhelpen en de schade aan gewrichten zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Hiervoor is het van belang dat de aandoening zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Ook is het belangrijk dat wordt nagegaan of er aanwijsbare oorzaken zijn voor het ontstaan van PD, zoals bijvoorbeeld onderliggende irritaties of ziektes.

Bij de behandeling staat de oefentherapie centraal om tot verbetering van bewegen te komen. Ook worden massagetherapie of andere technieken toegepast om de pijn te verminderen. Gebruik van het aangedane ledemaat dient waar mogelijk gestimuleerd te worden. Overbelasting en te veel oefenen waarbij heftige reacties komen die lang aanhouden, moeten vermeden worden in de acute fase (3 tot 6 maanden). Hierbij kan de pijngrens als richtlijn dienen.