De praktijk waar de mens
centraal staat!

Therapeutic Touch

WAT IS TT

Therapeutic touch is een verpleegkundige interventie, die tot doel heeft het comfort en welbevinden van de patiënt te bevorderen. Therapeutic touch (TT) is een vorm van complementaire zorg die gebaseerd is op de gedachte dat de mens behalve uit lichaam, geest en ziel, ook uit energie bestaat en dat die energie bij klachten en ziekte uit balans is. De zorgverlener probeert bij TT met haar handen, volgens een vaste methode, het energieveld van de patiënt meer in evenwicht te brengen, zodat de energie weer vrij en symmetrisch kan stromen.

Dit energieveld is overigens een verondersteld energieveld. Tot op heden is het nog niet wetenschappelijk aangetoond. De aanname dat het bestaat sluit echter wel aan bij enkele traditionele geneeswijzen.

Maak een afspraak bij ons

UITVOERING

De uitvoering van therapeutic touch bestaat uit een combinatie van het richten van de intentie en het maken van specifieke handbewegingen.In de Chinese geneeskunde, waar het energieconcept centraal staat, wordt gesteld dat chi (energie) de aandacht volgt. De intentie van de TT-zorgverlener is dus van belang. Deze is in eerste instantie gericht op de heelheid van de patiënt en op evenwicht in het energieveld. De zorgverlener is dus niet bezig met de klacht – het symptoom – of de oorzaak van de klacht, maar met het stimuleren van het zelfhelend vermogen, het gezonde deel in de ander.

KLACHTEN

Medische ingrepen, ziekte, of ouderdom gaan vaak gepaard met klachten als angst, pijn, onrust, en slaapproblemen. Klachten die de kwaliteit van leven in grote mate beïnvloeden en niet altijd medisch adequaat te behandelen zijn. Therapeutic touch kan dan helpen om de scherpe kantjes te verzachten. De patiënt ervaart TT meestal als ontspannend, rustgevend en helend. Onderzoek bevestigt dat het angst, pijn en onrust vermindert.